Ansatte

Blåveisen

Gerd Turid Olsen

Stilling: Assistent

100% stilling

Kristin Lyngstad

Stilling: Pedagogisk leder

100 % stilling

Iang Nawn Par Cinzah

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Vikar

Elianne Jaya Haugereid

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

100% stilling.

Grete Sally Voreland

Stilling: Vikar

Vikar

Lovise Lohne Pedersen

Stilling: Barnehagelærer

80% stilling

Hestehoven

Christin Kjær

Stilling: Pedagogisk leder

100% stilling

Trond Birkeland

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

100% stilling. Trond er for tiden student ved UiA på Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning. Han jobber 60 % og studerer 40 %.

Karianne Johnsen

Stilling: Vikar

Reidun Berge Jentoft

Stilling: Barnehagelærer

80% stilling.

Hvitveisen

Kristin Fjeldsgaard Hovland

Stilling: Assistent

Medarbeider på Hvitveisen 3 dager pr. uke

Gitte Askildsen Valand

Stilling: Pedagogisk leder

100 % stilling

Sissel Svindland Ophaug

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

100% stilling.

Annlaug Berge

Stilling: Barnehagelærer

100 % barnehagelærer

Lena Beate Bonden

Stilling: Barnehagelærer

80 % stilling

Andre ansatte

Synnøve Gautesen Helliesen

Stilling: Daglig leder

Irene Voreland

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Irene er i permisjon.

Elisabet Lundevik

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Elisabet er i permisjon.

Jorunn Langeland

Stilling: Renholder

48% stilling.

Jan Bonden

Stilling: Vaktmester
90575009

Sandra Tatiana Høgsås

Stilling: Vikar

Kristina Løvås Lande

Stilling: Vikar

Nyutdannet lærling

Aud Marit Skjelsbæk

Stilling: Vikar