Samefolkets dag

6. februar feiret vi Samefolkets dag i Imekollen

6. februar er Samefolkets nasjonaldag og offentlig flaggdag. Nasjonaldagen ble vedtatta av Samekonferansen i 1992 og er felles for alle samer i Norge, Finnland, Sverige og Russland. Den ble feiret første gang i 1993.

Samene er ett folk som bor i fire nasjonalstater. Fordi samene er den folkegruppen som har bodd lengst i dette området, er samer anerkjent som Norges urbefolkning. Norge har ratifisert ILO konvensjon nr. 169 om urfolk. Vi regner at det bor ca 40 000 samer i Norge.

Det finnes samiske barnehager over hele landet. I tillegg går det samiske barn i mange norske barnehager. I enkelte av disse barnehagene gis det tilbud om samisk språkopplæring for enkeltbarn eller grupper av barn.

Det er viktig at barna lærer om barn i andre land og andre kulturer (slik vi f.eks. gjør i forbindelse med Misjonsmarkedet i oktober) Like viktig er det at barna får høre om barn i eget land. Samefolkets kultur er en del av norsk kultur. Derfor har vi i uka rundt 6. februar fokus på dette viktige temaet.

Vi har studert og fargelagt det samiske flagget og snakket litt om reindrift ol. Barna laget belte med de samiske fargene.

Selve dagen ble feiret med god viltgryte og en egen "samisk" samling. Kristin viste oss mange samiske gjenstander og forklarte bruken av dem. Vi prøvde oss også på å synge bæ, bæ lille lam på en samisk dialekt. Til slutt joika Kristin for oss. Det var flott. I utetida fikk alle som ville prøve seg i å kaste lasso på et ordentlig reinsdyrgevir.