Foreldremøte 20. mars

Vi ønsker velkommen til foreldremøte på Vassmyra Ungdomsskole 20. mars klokka 19 til 20.30. Det planlagte foreldremøtet 14. mars går ut.

Vi er nå kommet godt i gang med prosjektet Være sammen. I snart et år har vi jobbet med dette i personalgruppa. De voksne skal være varme og grensesettende  og veiledere for barna i å bygge gode relasjoner.

I januar begynte vi arbeidet med barnegruppa. Vi er blitt kjent med Regnbueløven og Løveloven. Dere merker sikkert hjemme at barna går og synger på Løveloven: Kan du løveloven. Jeg skal være meg. Men gi plass til andre, slik at de blir seg.....

Nå vil vi gjerne involvere dere foreldre i dette viktige arbeidet. Derfor har vi invitert Pål Roland fra Senter for atferdsforskning i Stavanger til å holde foredrag for dere. Han har vært med på å utforme programmet Være sammen. Pål Roland er en svært ettertraktet og populær foredragsholder, så han er vanskelig å få tak i. Derfor har vi slått oss sammen med de tre Espira-barnehagene her i Mandal og inviterer altså til felles foreldremøte. Før foreldremøtet skal Pål Roland også ha en bolk for de ansatte.

Tema for kvelden er relasjonsbygging og grensesetting. Vi anbefaler på det sterkeste at dere setter av tid til foreldremøte denne kvelden. Dette er aktuelt stoff for alle, også de som har barn som skal begynne på skolen til høsten.

Vi i personalgruppa gleder oss og ønsker dere vel møtt.