Velkommen til nytt barnehageår

Etter en fantastisk sommer med overveldende mengder av sol og varme, skulle vi vel være fulle av energi og overskudd til å begynne et nytt barnehageår.

Velkommen til alle dere "gamle" barn og foreldre. Velkommen til dere som ikke har hatt barn i Imekollen før.

Vi håper vi klarer å innfri forventningene deres om å skape en god hverdag for barna deres.

Vi i personalgruppa er i alle fall klar for å gi barna deres nærhet og omsorg, rom for lek, læring og vennskap, gode opplevelser, humor og god mat.

VELKOMMEN TIL OSS - ET GODT STED Å VÆRE