Velkommen til Hvitveisen

Hvitveisen er en av deling med 23 plasser for barn fra 3-6 år. Vi på Hvitveisen liker å leke sammen, gå på tur, synge, lese bøker.

LEK.

Leken - det er barnets arbeid,

og derfor skal den også respekteres.                   

Den er viktig, akkurat som vårt voksne               

arbeid er det.                                                      

Gjennom den skal de lære livet                      

å kjenne.                                                      

                                                                   

                                                                     De som er rettferdige

                                                          Vær rettferdig mot andre, gjør verden til et

                                                          bedre  sted. Gud vil velsigne deg

 

                                                          Ser du noen som de andre ikke er rettferdige

                                                          mot, så gå å hjelp dem,

                                                          Gud vil velsigne deg.

 

                                                           Ser du noen som trenger hjelp, så del det

                                                            du har med dem.

                                                            Gud vil velsigne deg.

                                                            

                                        Guds godhet skal skinne som morgensola på deg.

                                                                                            (fra Jesaja 58,6-8)