PLANLEGGINGSDAGER 2019 - 2020

Her finner du oversikt over årets 5 planleggingsdager:

Fredag 16. augsut 2019

Fredag 25. oktober 2019

Torsdag 19. mars 2020

Fredag 20. mars 2020

Fredag 22. mai 2020