PLANLEGGINGSDAGER 2018 - 2019

Her finner du oversikt over årets 5 planleggingsdager:

Onsdag 15. augsut 2018

Fredag 19. oktober 2018

Fredag 16. november 2018

Onsdag 2. januar 2019

Fredag 31. mai 2019