PLANLEGGINGSDAGER 2020-2021

Her finner du oversikt over årets 5 planleggingsdager:

Fredag 21. august 2020

Onsdag 11. novmeber 2020

Torsdag 18. mars 2021

Fredag 19. mars 2021

Fredag 14. mai 2021