Ansatte

Blåveisen

Gerd Turid Olsen

Stilling: Assistent

Kristin Lyngstad

Stilling: Pedagogisk leder

Sandra Tatiana Høgsås

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Marita Skofteland Hansen

Stilling: Vikar

Grete Sally Voreland

Stilling: Vikar

Lena Beate Bonden

Stilling: Barnehagelærer

Hestehoven

Christin Kjær

Stilling: Pedagogisk leder

Sandra Tatiana Høgsås

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Irene Voreland

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Marita Skofteland Hansen

Stilling: Vikar

Grete Sally Voreland

Stilling: Vikar

Reidun Berge Jentoft

Stilling: Barnehagelærer

Hvitveisen

Gerd Turid Olsen

Stilling: Assistent

Gitte Askildsen Valand

Stilling: Pedagogisk leder

Iang Nawn Par Cinzah

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Sandra Tatiana Høgsås

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Marita Skofteland Hansen

Stilling: Vikar

Grete Sally Voreland

Stilling: Vikar

Trond Birkeland

Stilling: Barnehagelærer

Kristin Fjeldsgaard Hovland

Stilling: Medarbeider

Andre ansatte

Synnøve Gautesen Helliesen

Stilling: Daglig leder

Elisabet Lundevik

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Jan Bonden

Stilling: Vaktmester