SU-møte 21.10

Det nyvalgte SU skal ha sitt første møte mandag 21.10

SU er et samordnende og kontaktskapende organ mellom foreldrene og personalet. Har du noe du ønsker vi skal ta opp på dette møtet? Ta i så fall kontakt med en av representantene og frem din sak.

Elianne Jaya Haugereid Ansatterepresentant 91614102 elijayaha@yahoo.no


Synnøve Gautesen Helliesen Ansatterepresentant 99247034 synnove3398@yahoo.com


Aud Marit Skjelsbæk Ansatterepresentant 91738325 askjelsbak@gmail.com


Torunn Westermoen Foreldrerepresentant 91590628 slogedal@hotmail.com


Tonje Pettersen Larsen Foreldrerepresentant 98052374 tonje_84@hotmail.com


Roger Dyrøy Foreldrerepresentant 48266429 draugen@online.no