Juletablå i Imekollen

Her kan dere se noen bilder fra årets juletablå

Desember måned er en spesiell tid i alle barnehager. Da lages mange hemmeligheter og  det er en spesiell stemning blant barn og voksne av glede og forventning.

I Imekollen fokuserer vi ekstra på julens glade budskap: at Jesus kom til jorden som vår frelser. Dette har vi gjort synlig gjennom juletablået vårt. 

Barna valgte roller som Josef, Maria, hyrder, vismenn og engler. Kl 4 på ettermiddagen var foreldrene invitert til julevandring for å se på tablået.  Foreldrene ble ledet rundt i små grupper for å se der hyrdene satt og varmet seg ved bålet, der Josef og Maria satt så andektig i "stallen" og vismennene som var på vei for å se det nye barnet som var født. Lyskastere var rettet inn mot hver enkelt scene. Det ble en stemningsfull opplevelse. Englekoret avsluttet forestillingen med flere sanger, her er en av dem:

Lille Jesusbarnet i en krybbe lå

Hyrder kom og barnet så.

Engler sang i høyden, halleluja

fred på vår jord.