Handlingsplan mot mobbing 2013

Være Sammen-barnehagene i Mandal har utarbeidet en handlingsplan mot mobbing i barnehagen.

De siste årene har det vært økt fokus på mobbing som et betydelig samfunnsproblem i Norge. I den senere tid har det også blitt satt fokus på at mobbing forekommer i barnehagen. Regjeringen har utarbeidet et mobbemanifest (2011-2014). Der står det bla.a. nedfelt:

Alle barn og unge skal ha et godt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing.

Barnehagene er da forpliktet til å arbeide for et godt og inkludernde oppvekst- og læringsmiljø for alle barn. Dette gjør vi bl.a. gjennom programmet "Være sammen".

I arbeideidsgruppa for Handlingsplanen har en pedagog og en foreldrerepresentant fra Imekollen vært med. Vi er glade for at dette arbeidet nå er blitt satt fokus på og at vi har fått et godt redskap å arbeide ut fra.

Her er link til dokumentet: Handlingsplan mot mobbing 2013