NASJONALT FORELDREUTVALG (FUB)

Har du lyst til å være med i FUB, eller kjenner noen du har lyst til å anbefale?

Torbjørn Røe Isaksen inviterer til å foreslå kandidater til nytt foreldreutvalg for barnehager FUB) for perioden 2015-18. Les mer og finn skjema via linken under:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/tema/barnehager