VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR

Etter en varm og solrik sommer er vi nå klare for et nytt år her i Imekollen.

Flere av barna har fremdeles ferie, andre nyter resten av sommeren i barnehagen. Det er godt for de små som skal flytte på stor avdeling at det er få barn på huset. På den måten får de en trygg og fredelig overgang.

I midten av august må vi dessverre ta avskjed med Ingfrid Kleveland. Hun har vært vikar på Hestehoven i noen måneder til alles tilfredshet. Vi kommer til å savne henne.  Men vi gleder oss over at Elisabet Lundevik kommer tilbake til Hestehoven etter mammapermisjonen. 

Kristine Kjetså-Norum kommer også tilbake etter mammapermisjon.  Hun skal jobbe 40 % på Hvitveisen og Geiteramsen. Heldigvis er det ingen som skal slutte av den grunn. 

Ellers møter barna de samme voksne, både fast ansatte og lærlinger. Vi er glade for at vi har en stabil personalgruppe.

Mandag 18. august er det planleggingsdag. Da er barnehagen stengt.

Vi ønsker gamle og nye barn velkommen til et nytt år med lek og vennskap, humor og glede, utforsking og læring.