Velkommen til Imekollen barnehages hjemmeside

I Imekollen barnehage vil vi gi barna "ekte glede på sikker grunn"

Imekollen barnehage eies og drives av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM-Barnehagene) og vi driver vår virksomhet i henhold til kristen formålsparagraf.
NLM-Barnehagene har en felles formålsparagraf:

Barnehagen skal i nær forståelse og samarbeid med heimen hjelpe til med å gi barna kristen oppdragelse i et godt og trygt miljø. Den skal gi gode utviklings- og aktivitetsmuligheter og utvikle deres evne og vilje til å samarbeide med andre, og bære ansvar og ha omsorg for medmennesker både i heimlandet og mellom andre folkeslag.
NLM-Barnehagenes visjon:

EKTE GLEDE PÅ SIKKER GRUNN

Du finner oss i byggefeltet på Ime 2, like ved Ica nær og med kort vei til Ime skole. Her har Imekollen barnehage holdt til siden den første åpningen i 1979. Vi holder til i nye, lyse, trivelige lokaler. Nybygget sto ferdig i september 2007 etter at det opprinnelige bygget brant ned til grunnen i mars 2006. Godt friskluftsanlegg og vannbåren varme i alle gulv er godt for helsa.

Uteområdet er variert med mulighet for både sykling og klatring. Våren 2009 åpnet vi det flotte, nye uteområdet vårt. Taubane, klatrestativ, sandkasse og husker er tatt i bruk og gir mange gode motoriske utfordringer. I tillegg kan barna boltre seg i naturen med steiner, bakker og trær: Her er det fint for rollelek og god plass til å finne sin egen lille oase.

Bygget er godkjent for 85 barn. Det er derfor god plass til de 68 barna som deler 46 plasser over 3 år og 14 plasser under 3 år. Barna er organisert i tre grupper: I overetasjen holder Hvitveisen og Blåveisen til med barn mellom 3-6 år. Begge avdelingene har åpen løsning ut til det store kjøkkenet midt i bygget. I underetasjen holder småbarnsavdelingen til. De har eget uteområde. I tillegg har vi en liten utegruppe/snekkergruppe. Denne gruppa har sin base i snekkerboden i den nye garasjen. Snekkerboden er hyggelig innredet med varme i gulvet og med mulighet for snekring, lek og ulike formingsaktiviteter. De 6 barna til denne gruppa blir hentet fra de to store avdelingene etter en viss plan.

Målet vårt er å legge til rette for ET GODT STED Å VÆRE for barna som har plass i Imekollen barnehage. Det innbærer tid og rom for lek og vennskap, nærhet og trygghet. Vi vil legge til rette for opplevelser, læring, glede og humor i en trygg og inspirerende hverdag.