Velkommen til Hvitveisen

Hvitveisen er en av deling med 23 plasser for barn fra 2-5 år. Vi på Hvitveisen liker å leke sammen, gå på tur, synge, lese bøker.

Vi ønsker at barna skal ha gode dager her i barnehagen. Hverdagene her på Hvitveisen skal preges av omsorg, trivsel, vennskap, glede, lek og mange ulike aktiviteter.

Vi tar med oss trygghetssirkelen i vårt arbeid:

 

ALLTID: Vær større, sterkere, klokere og GOD

NÅR DET ER MULIG: Følg barnets behov

NÅR DET ER NØDVENDIG: Ta styring

 

 

Vi ønsker å gi barna positive opplevelser der de opplever mestring, der de får aktiviteter og opplegg tilpasset deres alder og modningsnivå. Vi legger til rette for lek og er tilstede for å veilede og hjelpe barna. Tilstedeværende voksne er viktig, vi tilstreber en god voksentetthet. Vi har et stort fokus på å skape gode relasjoner både barn-barn og barn-voksen.

 

Vi har spurt barna hvordan de har det her på Hvitveisen. Hva syns de er bra i barnehagen, hva liker de å gjøre? Her følger noen svar:

 

«Det er gøy å leke sammen med vennene mine» gutt, 6 år.

«Det er gøy å bygge bilbane» gutt, 5 år.

«Det er hyggelig å være i barnehagen» jente, 5 år.

«Leke sammen og holde hverandre i hendene» gutt, 4 år

«Det er gøy å få Super Sigurd» jente 5 år

«Det er bra å hjelpe folk» jente 5 år

«Jeg liker å perle» gutt, 3 år

«Vi er gode til å klatre» gutt 4 år

 

 

 

     Til slutt et lite vers:

«Kjære Gud ta hånden min

La den hvile trygt i din,

Led meg på din veg i dag,

Gjør meg trygg og god og glad,»