PLANLEGGINGSDAGER 2021-2022

Her finner du oversikt over årets 5 planleggingsdager:

Mandag 16. august 2021

Fredag 22. oktober 2021

Torsdag 17. mars 2022

Fredag 18. mars 2022

Fredag 27. mai 2022