SMITTEVERN I BARNEHAGEN

Barnehagene i Mandal har fått beskjed om å skjerpe rutinene for smittevern.

Her finner dere utdrag fra Smittevernboka. Vi ber dere spesielt legge merke til 48 timers regelen fra et barn har hatt oppkast/diare til det kan gå i barnehagen igjen.

SMITTEVERN I BARNEHAGEN