Brukerundersøkelse 2014

Takk til dere som svarte på brukerundersøkelsen

I mars gjennomførste vi brukerundersøkelse i Imekollen. For to år siden deltok vi i kommunens undersøkelse på nett.  I år brukte vi papirutgave, men spørsmålene var de samme som brukes i Mandal kommune. Vi opplevde at årets undersøkelse fikk mye høyere svarprosent - hele 50 %. Det er vi fornøyd med. Men vi regner likevel med at vi skal få svarprosentene enda høyere neste gang.

De som har svart har gitt uttrykk for at de er svært godt fornøyd med Imekollen barnehage. Vi er takknemlig for alle kommentarer. Tilbakemeldinger er viktige for at vi skal gjøre et godt arbeid med barna deres.